Terms & Conditions

Εμείς, η εταιρία με την επωνυμία «ARATRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ARATRA», με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας , αριθμός 51, Τ. Κ. 10676 στο νομό Αττικής, με αριθμό ΓΕΜΗ: 131419701000, ΑΦΜ: 800597662/Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ, τηλέφωνο +30 6944 322408 και ηλεκτρονική διεύθυνση contact@aratrajewellery.com («εμείς» ή «η Εταιρία) σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας http://www.aratrajewellery.com/ (η «Ιστοσελίδα»).

Η Ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα «ARATRA», το οποίο ανήκει στην Εταιρία μας.
Η Εταιρία μας δραστηριοποιείται κατά βάση στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο βιβλίων, έργων τέχνης, καθώς και στον σχεδιασμό, κατασκευή, προώθηση απευθείας ή μέσω αντιπροσώπων χοντρικώς και λιανικώς κοσμημάτων. (τα «Προϊόντα»).

Οι παρόντες Όροι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν όταν εσείς, ως πελάτης, ενδιαφέρεστε /και ή αγοράζετε Προϊόντα από την Εταιρία.

Η περιήγηση, πρόσβαση ή/και χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι»). Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε και επικαιροποιήσουμε τους Όρους κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο ή επιβάλλεται από τον νόμο. Αν υπάρχουν αλλαγές στους Όρους, θα αναρτάμε την εκάστοτε νέα έκδοση στην Ιστοσελίδα ώστε να είστε ενήμεροι. Συνεπώς, συστήνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους και να ελέγχετε ανά διαστήματα την Ιστοσελίδα για ενδεχόμενες αλλαγές και αν δεν συμφωνείτε, να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου της. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

1. Γενικοί Όροι

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Οι παρόντες Όροι αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Εταιρία παρέχει στους χρήστες ή και στους απλούς επισκέπτες της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «ARATRA». Στην Ιστοσελίδα περιέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν στα κύρια χαρακτηριστικά των Προϊόντων, στον βαθμό που αυτό ενδείκνυται, στη συνολική τιμή των Προϊόντων, καθώς και στην πληρωμή και στην παράδοση αυτών.

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα να είναι, κατά το δυνατόν, ακριβείς και αληθείς, χωρίς ωστόσο να παρέχουμε στον επισκέπτη/χρήστη κάποια εκπροσώπηση, έγκριση ή εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, σε σχέση με την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό, και ιδίως σε σχέση με πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω ενδιάμεσων διακομιστών, καθώς και εκείνων που είτε έχουν ως αφετηρία τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (service provider), είτε έχουν επιλεγεί και τροποποιηθεί από αυτόν, είτε έχουν ως αποδέκτη πρόσωπο που έχει επιλέξει εκείνος. Η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη ή να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

Έχουμε προσπαθήσει να απεικονίσουμε, όσο καλύτερα γίνεται, στην Ιστοσελίδα τα σχήματα και χρώματα των Προϊόντων. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ως προς την απόδοση των στοιχείων αυτών στον υπολογιστή σας. Ειδικά, λόγω του γεγονότος ότι τα Προϊόντα μας αποτελούν χειροποίητες κατασκευές, η φωτογραφική απεικόνιση στην Ιστοσελίδα αυτών και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών (όπως ενδεικτικά τα χρώματα, το σχήμα και/ή το υλικό με το οποίο έχουν κατασκευαστεί), ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, με την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οιοδήποτε χαρακτηριστικό οιουδήποτε τέτοιου παραγγεθέντος από εσάς Προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς, κατόπιν της κατασκευής του, από το τελικό προϊόν που σας παραδίδεται.

Τυχόν προσφορές των Προϊόντων ισχύουν μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

2. Εγγραφή

Μπορείτε, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να εγγραφείτε και να ανοίξετε έναν «Λογαριασμό» στην Ιστοσελίδα, συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής που υπάρχει εκεί. Με την συμπλήρωση και υποβολή της εν λόγω φόρμας, αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν με την Εταιρία θα υπόκεινται σε αυτούς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε εγγραφή ή/ και να απενεργοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή τον λογαριασμό κάποιου εγγεγραμμένου χρήστη, εάν το κρίνουμε αναγκαίο για οιοδήποτε λόγο.

Απαγορεύεται ρητά η εγγραφή σε χρήστη κάτω των 18 ετών ή σε οποιονδήποτε χρήστη έχει ανασταλεί ή αφαιρεθεί το δικαίωμα από το σύστημα της Εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο.

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ενεργούς λογαριασμούς στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, απαγορεύεται στους εγγεγραμμένους χρήστες να πωλούν, ανταλλάσσουν, ή με άλλο τρόπο μεταφέρουν το λογαριασμό τους σε τρίτους.

3. Παραγγελία – Πώληση

Με την συμπλήρωση και αποστολή από εσάς της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, θα σας στείλουμε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχετε δηλώσει, όπου θα επιβεβαιώνουμε την συγκεκριμένη παραγγελία σας και θα σας αποστέλλουμε τον αριθμό παραγγελίας. Με την αποστολή του εν λόγω επιβεβαιωτικού μηνύματος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα έχει συναφθεί η σύμβαση πώλησης μεταξύ μας. Η παραγγελία είναι δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από την Εταιρία και σας έχει αποσταλεί η σχετική επιβεβαίωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων, η Εταιρία θα επικοινωνήσει μαζί σας και είτε θα σας προσφέρει κάποιο άλλο παρόμοιο προϊόν ή θα ακυρώσει την παραγγελία, επιστρέφοντάς σας όλο το ποσό που τυχόν καταβάλατε για την αγορά του Προϊόντος και τα έξοδα αποστολής, εφόσον είχε γίνει εξόφληση της παραγγελίας σας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Σε περίπτωση παραγγελίας που συμπεριλαμβάνει περισσότερα του ενός Προϊόντα, θα πραγματοποιείται η εκτέλεση της παραγγελίας σύμφωνα με τις οδηγίες σας, δηλαδή είτε συγκεντρωτικά, είτε τμηματικά.

Για όσο χρόνο εκκρεμεί η υποβολή της παραγγελίας, θα έχετε την δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία ή να αλλάξετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό της παραγγελίας σας. Με την οριστική υποβολή της παραγγελίας δεν θα μπορείτε να τροποποιήσετε την παραγγελία. Αλλαγή ή ακύρωση οιασδήποτε παραγγελίας σας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η επιβεβαίωση παραγγελίας δεν έχει ακόμα αποσταλεί από την Εταιρία.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία της παραγγελίας σας μετά τη σύναψή της μεταβαίνοντας στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου».

Εφόσον κατά την υποβολή της φόρμας παραγγελίας αναγράφεται ρητά ότι η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας απαιτεί την προηγούμενη πληρωμή της συνολικής τιμής των επιλεγμένων Προϊόντων, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής των επιλεγμένων Προϊόντων.

4. Τιμολόγηση

Με την οριστική υποβολή της παραγγελίας σας, δηλώνετε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι λάβατε γνώση της συνολικής τιμής των επιλεγμένων από εσάς Προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στην Ιστοσελίδα, καθώς και κάθε είδους άλλου τέλους ή πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλης δαπάνης, καθώς και του γεγονότος ότι, όταν τέτοιου είδους επιβαρύνσεις δεν μπορούν εύλογα να υπολογιστούν εκ των προτέρων, μπορεί παρ’ όλα αυτά να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η τελευταία περίπτωση βρίσκει κυρίως εφαρμογή σε παραγγελίες με διεύθυνση αποστολής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και αποδέχεστε εκ των προτέρων με την οριστική υποβολή της παραγγελίας σας, ότι ενδέχεται να επιβληθούν εισαγωγικοί δασμοί και φόροι από το τοπικό τελωνείο, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων και τους οποίους θα επιβαρύνεστε αποκλειστικά εσείς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκάστοτε αρμόδια τοπική φορολογική αρχή.

Οι τιμές των Προϊόντων αναγράφονται στην Ιστοσελίδα και ισχύουν μέχρι την τροποποίησή τους από την Εταιρία. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί και να διορθώνει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικές με Προϊόντα, τιμές και άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Η αλλαγή των όρων και των τιμών δεν περιλαμβάνει παραγγελίες, που έχουν ήδη πληρωθεί από εσάς και έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρία.

Οι τιμές πώλησης καθορίζονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α.

Οι τιμές χρέωσης παράδοσης μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε.

5. Πληρωμή

Για τις αγορές Προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας, η Εταιρία δέχεται τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:
1. με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Αποδεκτές κάρτες είναι οι Visa, MasterCard, Maestro.

Για κάθε αποστολή με εντολή αντικαταβολής μετρητοίς, υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα δεσμεύεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας από την Εταιρία.

Η χρέωση, εκτός από την αξία του παραγγελθέντος Προϊόντος, περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής του Προϊόντος μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον όρο 7 κατωτέρω, καθώς και κάθε άλλη επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για κάθε τυχόν επιπλέον χρέωση, όπως για παράδειγμα όταν επιλέγεται από τον χρήστη/επισκέπτη η αποστολή του παραγγελθέντος Προϊόντος σε συσκευασία δώρου, θα καλείστε κάθε φορά, πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, να δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Για να πραγματοποιήσετε την αγορά σας μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτήν. Στη φόρμα παραγγελίας που θα κληθείτε να συμπληρώσετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας. Ως δικαιούχος της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας, είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων αυτής.

Η απόδειξη λιανικής πώλησης θα σας αποστέλλεται μαζί με το παραγγελθέν Προϊόν, ενώ σε περίπτωση που έχετε επιλέξει, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, την αποστολή του παραγγελθέντος Προϊόντος σε συσκευασία δώρου, θα σας αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προ της παράδοσης του παραγγελθέντος Προϊόντος. Εάν επιθυμείτε στο μεταξύ να ελέγξετε το λογαριασμό σας, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα και ελέγξετε τις ενότητες “Ο Λογαριασμός μου” και “Οι Παραγγελίες μου”.

6. Ασφάλεια Πληρωμών/Συναλλαγών

Η Εταιρία, για λόγους ασφάλειας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε νέα αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους Όρους χρήσης της Ιστοσελίδας στοιχείων της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας, δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης χρεωστικών/πιστωτικών καρτών.

Με την παροχή των στοιχείων της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας, δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συμφωνείτε στην χρέωση αυτής με το συνολικό ποσό της αγοράς που πραγματοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης κάθε τυχόν πρόσθετης χρηματικής επιβάρυνσης. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδότρια τράπεζα ή το δίκτυο της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης), τότε η αγορά δεν θα εκτελεστεί. Στην περίπτωση αυτή, αντί για το σύνηθες μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, θα λάβετε από την Εταιρία ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αναγράφει ρητά ότι η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς για λόγους που σχετίζονται με τα μέσα πληρωμής.

7. Παράδοση των Προϊόντων

Η Εταιρία αποστέλλει Προϊόντα εντός της ελληνικής Επικράτειας, καθώς και παγκοσμίως. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση αποστολής που εισάγετε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας είναι σωστή. Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης του παραγγελθέντος Προϊόντος, καθώς και ο σχετικός αριθμός παρακολούθησης της παραγγελίας σας, θα εμφανίζονται στο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραγγελία σας. Διευκρινίζεται ότι ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως οδηγός και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λογίζεται ως εγγυημένος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας.

Στοχεύουμε να στέλνουμε προς παράδοση όλες τις παραγγελίες που λαμβάνουμε εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την οριστική υποβολή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία γίνεται έως τις 12 μ.μ.. Εάν μια παραγγελία υποβάλλεται μετά τις 12 μ.μ., το Σαββατοκύριακο ή σε εθνική αργία, θα τυγχάνει επεξεργασίας από την Εταιρία μας την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι εργάσιμες ημέρες δεν περιλαμβάνουν Σάββατα, Κυριακές και εθνικές αργίες.
Η παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της σύμβασης πώλησης.

Οι παραγγελίες παραδίδονται στην δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής και θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη και την παράδοση της παραγγελίας σας με νεότερο μήνυμα από την εταιρεία ταχυμεταφορών.
Η παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες η Εταιρία προωθεί τα απαιτούμενα για την παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, εφόσον η Εταιρία αναλαμβάνει την αποστολή των παραγγελθέντων από εσάς Προϊόντων, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης αυτών μετατίθεται σε εσάς, όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των Προϊόντων. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα Προϊόντα και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Εταιρία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα.

Η παράδοση της αγοράς σας μπορεί να καθυστερήσει, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη της Εταιρίας, για τους λόγους που ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:
α. Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών ή διεθνών τελωνειακών ζητημάτων ή άλλων περιστατικών ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει επικοινωνία τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να επιβεβαιώσει η Εταιρία αν ακόμα επιθυμείτε να παραδοθεί η παραγγελία σας μετά και το πέρας των ως άνω γεγονότων ή επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, οπότε και η Εταιρία θα σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του Προϊόντος και τα τυχόν έξοδα αποστολής.
β. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε στη φόρμα της παραγγελίας δεν είναι τα σωστά.

Η παράδοση των Προϊόντων θα γίνεται κατόπιν υπογραφής για την παραλαβή της παραγγελίας σας από πρόσωπο που βρίσκεται στη δηλωθείσα από εσάς διεύθυνση. Γι’ αυτό το λόγο παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι θα βρίσκεται κάποιο πρόσωπο διαθέσιμο να παραλάβει την παραγγελία σας και να υπογράψει για αυτήν.

Εάν δεν βρίσκεται κανένας να παραλάβει και να υπογράψει για την παραλαβή της παραγγελίας στην δηλωθείσα από εσάς διεύθυνση αποστολής, η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών θα σας ενημερώσει με σχετικό μήνυμα κινητού τηλεφώνου ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, αφενός ότι δεν κατέστη δυνατή η παράδοση της παραγγελίας σας λόγω απουσίας σας και αφετέρου για το πού και πώς θα μπορέσετε να παραλάβετε την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τον τόπο και χρόνο παράδοσης του παραγγελθέντος Προϊόντος, το τελευταίο θα παραμένει στο κατάστημα της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών για δέκα (10 ημέρες), ενώ θα σας αποστέλλεται παράλληλα και σχετικό ενημερωτικό μήνυμα κινητού τηλεφώνου. Στην περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων μετατίθεται σε εσάς.

Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε εντός δέκα (10) ημερών την παραγγελία σας από το κατάστημα της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, το παραγγελθέν Προϊόν θα επιστρέφεται πίσω στην Εταιρία και δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για παραλαβή.

8. Επιστροφές

8.1. Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τον Ν.2551/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) δικαιούστε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε το Προϊόν εσείς ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί και εξουσιοδοτηθεί από εσάς, να υπαναχωρήσετε για οποιονδήποτε λόγο («αναιτιολόγητη ακύρωση») από τη σύμβαση πώλησης. Σε περίπτωση παραγγελίας αποτελούμενης από πολλά τεμάχια τα οποία παραδίδονται κατ’ επιλογήν σας τμηματικά, η ως άνω προθεσμία αναιτιολόγητης ακύρωσης ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία παραλάβατε το τελευταίο τεμάχιο της ως άνω παραγγελίας.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την Εταιρία για την απόφαση υπαναχώρησης με σχετική ρητή δήλωσή σας. Η αναιτιολόγητη ακύρωση παραγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ιστοσελίδα της Εταιρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί:
Α) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων Όρων, στην οποία θα αποστέλλεται πλήρως συμπληρωμένο το «Έντυπο Υπαναχώρησης» [εδώ]. Τα αιτήματα ακύρωσης παραγγελιών θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρία εντός 24 ωρών από την λήψη τους και για την εξέλιξή τους θα ενημερώνεστε σχετικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Β) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων Όρων, εντός του οποίου θα περιέχετε σαφής δήλωσή σας που θα παρουσιάζεται η απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα πρέπει να ενημερωθεί για την πρόθεσή σας να ακυρώσει αναιτιολόγητα την παραγγελία σας εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υπαναχώρησης, ήτοι ακύρωσης η οποία γνωστοποιείται στην Εταιρία μετά την 14η ημερολογιακή ημέρα από την παραλαβή του Προϊόντος (ή του τελευταίου τεμαχίου παραγγελίας αποτελούμενης από περισσότερα προϊόντα), θα χάνετε το δικαίωμα αυτό και η Εταιρία θα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων κατά τα οριζόμενα στην νομοθεσία.

Σε περίπτωση νόμιμης και εμπρόθεσμης υπαναχώρησης κατά τα προαναφερθέντα: (α) η Εταιρία θα σας επιστρέψει το ποσό του τιμήματος που καταβάλατε για την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματος σας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με την χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, η επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στην χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την αγορά σας. Διαφορετικά, αν δηλαδή η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με αντικαταβολή, η Εταιρία θα επικοινωνεί άμεσα με εσάς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή και τηλεφωνικώς, ώστε η επιστροφή να γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό που θα υποδείξετε εσείς, χωρίς να επιβαρυνθείτε οιουδήποτε επιπλέον κόστους και (β) εσείς θα επιστρέψετε το Προϊόν στην Εταιρία (στην διεύθυνση που αναγράφονται στην αρχή των παρόντων Όρων) στην αρχική του κατάσταση, επανατοποθετημένο στην ειδική συσκευασία στην οποία το παραλάβατε, με όλες τις ετικέτες και τα συνοδευτικά με αυτό έγγραφα σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του Προϊόντος θα πρέπει να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματος υπαναχώρησης προς την Εταιρία. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής του. Σημειωτέον, η Εταιρία δύναται κατά την διακριτική της ευχέρεια να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να παραλάβει το επιστρεφόμενο Προϊόν ή μέχρι να παρέχετε αποδείξεις ότι στείλατε προς επιστροφή το προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι θα ευθύνεστε για τυχόν μείωση της αξίας του Προϊόντος σε περίπτωση χρήσης αυτού άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του στο στάδιο της δοκιμής/ελέγχου που του παρέχεται εκ του νόμου.

Σε περίπτωση που τα Προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από εσάς, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των Προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της.

Το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για την προμήθεια Προϊόντων τα οποία κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη/Μέλους ή είναι σαφώς εξατομικευμένα. Σε κάθε περίπτωση κάθε τέτοιο μη επιστρεφόμενο προϊόν θα φέρει κατά την ανάρτησή του στην Ιστοσελίδα σχετική ένδειξη, μέσω της οποίας ο χρήστης/Μέλος θα ενημερώνεται εκ των προτέρων για το γεγονός ότι τα Προϊόντα αυτά δεν δύνανται να επιστραφούν.

8.2. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα παραγγελθέντα Προϊόντα, κατά είδος ή ποσότητα, θα μπορείτε να επιστρέφετε τα Προϊόντα στην Εταιρία προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων στην Εταιρία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης του παραγγελθέντος Προϊόντος σε εσάς βαρύνουν την Εταιρία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρία τρόπος επιστροφής. Η Εταιρία θα σας επαναπροωθεί το σωστό Προϊόν εντός της προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 7, η οποία θα αρχίζει από τη στιγμή που η Εταιρία σας αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το οποίο σας επιβεβαιώνει το λάθος.

8.3. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση ουσιωδώς ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος τα χαρακτηριστικά του οποίου διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά του παραγγελθέντος, οφείλετε να ενημερώσετε αμελλητί την Εταιρία αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με ακριβή περιγραφή της κατάστασης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το Προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
Εν συνεχεία, σε συνεννόηση με την Εταιρεία και κατόπιν παραλαβής από την τελευταία του ελαττωματικού Προϊόντος και διαπίστωσης του αναφερόμενου ελαττώματος, δικαιούστε εναλλακτικά:
(α) να ζητήσετε την διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος, χωρίς επιβάρυνσή σας, με άλλο, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η διόρθωση ή η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες από την πλευρά της Εταιρείας.
(β) είτε να παραλάβετε άλλο παρεμφερές με το επιστρεφόμενο προϊόν είτε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση κατά τα αναφερόμενα στο υπό γ) αμέσως κατωτέρω, σε περίπτωση που η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με άλλο ίδιο προϊόν δεν καθίσταται δυνατή από πλευράς της Εταιρίας λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας.
(γ) να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά την Εταιρία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εν συνεχεία, σε συνεννόηση με την Εταιρία, να αποστείλετε το προϊόν σε αυτήν μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών. Με την παραλαβή του ελαττωματικού Προϊόντος η Εταιρεία θα προβαίνει αμελλητί στην επιστροφή του συνολικού ποσού που καταβάλατε για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος καθώς και των εξόδων αρχικής αποστολής του προϊόντος, εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά το στάδιο της παραγγελίας σας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

Σε περίπτωση που τα Προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από εσάς, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των Προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της.

9. Επισκευή Προϊόντων

Η Εταιρεία εντός ενός έτους από την αγορά του Προϊόντος αναλαμβάνει την επισκευή του όταν κι εφόσον αυτό είναι εφικτό, βάσει της διαθεσιμότητας των υλικών κατασκευής των Προϊόντων. Η Εταιρεία έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να μην αποδεχτεί ένα προϊόν προς εξέταση και επισκευή εφόσον δε πληρούνται τα παραπάνω ή εάν δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Εταιρείας μας. Το κόστος της επισκευής του Προϊόντος βαρύνει την Εταιρεία, ενώ το κόστος αποστολής του Προϊόντος βαρύνει εσάς. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα από την αγορά του προς επισκευή Προϊόντος υπερβαίνει το ένα έτος, η επισκευή θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση του καταναλωτή. Το χρονικό διάστημα της επισκευής είναι έως και 7 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή παραλαβής του προϊόντος από την Εταιρεία, κατόπιν επίδειξης της απόδειξης λιανικής πώλησης ή του τιμολογίου. Σε περίπτωση ανάγκης επισκευής ενός Προϊόντος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων όρων.

10. Αλλαγή Προϊόντων

Δεν παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής Προϊόντων, εκτός των ειδικά αναφερόμενων περιπτώσεων του όρου 8.2. και 8.3. ανωτέρω.

11. Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την σχετική εφαρμοστέα Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης δημιούργημα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και/ή μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Η επωνυμία της Εταιρίας ή/και το όνομα της Ιστοσελίδας ή/και τα λογότυπα αυτής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε λόγο χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρίας.

12. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών.

Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στην Ιστοσελίδα, αλλά ενημερώνουμε τον χρήστη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνουμε σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να σας ενημερώσουμε έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής Προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια, παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλειά της.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών–επισκεπτών της Ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).

Η Εταιρία δεν ευθύνεται, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Επίσης η Εταιρία δεν υπέχει ευθύνη για διακοπή πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχερά γεγονότα.

13. Ευθύνη Χρήστη Ιστοσελίδας

Συμφωνείτε ρητά και αναλαμβάνετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της Ιστοσελίδας όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Υποχρεούστε να μη χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρία ή τους λογαριασμούς αυτής στο Facebook/Instagram για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους:
1. οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
2. οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
3. οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις,
4. οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
5. οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ή για: ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επίσης, υποχρεούστε να μη χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρία ή τους λογαριασμούς αυτής στο Facebook/Instagram για να αναρτήσετε περιεχόμενο ή άλλου τύπου επικοινωνία που περιλαμβάνει (α) πολιτικό ή άλλου τύπου αθέμιτο, καταχρηστικό, παράνομο, ανάρμοστο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό υλικό ή περιεχόμενο που προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, (β) διαφημίσεις κάθε τύπου, (γ) προσωπικές πληροφορίες (όπως Α.Φ.Μ, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, τηλεφωνικούς αριθμούς, κλπ), (δ) εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία ή τους συνεργάτες της, (ε) spam, chain letters, ψεύτικα E-mail, διαγωνισμούς και προωθητικό υλικό, (ζ) μηνύματα που προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικές πληροφορίες και (η) πληροφορίες παρόμοιες ή σχετικές με τα παραπάνω.

Επίσης, συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της Εταιρίας δεν ευθύνονται με κανένα τρόπο για οποιαδήποτε ενέργεια από εκείνες που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω στην οποία τυχόν προέβη κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης.
Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο.

Επιπλέον, αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα και υπόσχεστε ότι θα αποζημιώσετε την Εταιρία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη τυχόν προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που τυχόν αναρτήσατε, δημοσιεύσατε ή άλλως μεταφέρατε μέσω των υπηρεσιών της Εταιρίας καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την ενημέρωση των στοιχείων σας και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.
Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του Μέλους που παραβιάζει τους όρους του παρόντος χωρίς καμία ειδοποίηση.

14. Σύνδεσμοι (links) τρίτων μερών στην Ιστοσελίδα

Η διασύνδεση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας με άλλες (ιστοσελίδες) μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών–επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που τυχόν προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

15. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αναλυτικά για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κάνουμε μέσω της Ιστοσελίδας παρακαλούμε διαβάστε την Δήλωση Ιδιωτικότητας [εδώ].

16. Ισχύον Δίκαιο –Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και θα έχουν πλήρη ισχύ. Για κάθε διαφορά δε που μπορεί να προκύψει εξ’ αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

17. Επίλυση Διαφορών, Παρέκταση Αρμοδιότητας

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη συναλλαγή του χρήστη/επισκέπτη με την Εταιρία και αφού ο χρήστης/επισκέπτης έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ των μερών, υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (στο εξής «ΗΕΔ») μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show, η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/). Ακολούθως η Εταιρία λαμβάνει κλήση από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων όρων χρήσης.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία λειτουργεί ως εξωδικαστικός συμβιβασμός παρέχοντας τη δυνατότητα στην Εταιρία ή τον χρήστη να αποχωρήσουν από την διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο, πριν όμως από την έκδοση απόφασης, οπότε και ο φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς (στο εξής «ΕΕΔ») συντάσσει πρακτικό αποτυχίας και εν συνεχεία να ακολουθηθεί, εφόσον το επιθυμεί ένα ή και τα δύο μέρη, διαδικασία επίλυσης της διαφοράς, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 15 ανωτέρω.

Η Εταιρία αναγνωρίζει στο πλαίσιο της καλής πίστης τον συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών.

18. Διάφοροι όροι

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων χρήσης οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των παραγγελιών. Η Εταιρία θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Η Εταιρία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο.

Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται τη παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Η περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας και των σχετικών υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη. Το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με την Εταιρία και τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων όρων.

~ – ~

We, the company under the corporate name “ARATRA SINGLE MEMBER PC” and the distinctive title “ARATRA” with registered seat in Athens at Leof. Vasilissis Sofias 51 , Postal Code 10676, with Commercial Registry (GEMI) Number: 131419701000, Tax Identification Number: 800597662/Tax Registry: A ATHINON, phone number +30 6944 322408 and email contact@aratrajewellery.com , (“We” or the “Company”) welcome you to our website http://www.aratrajewellery.com/ (the “Website”).
The Website constitutes the e-shop “ARATRA”, which belongs to our Company. We are engaged in the wholesale and retail trade of books, works of art, as well as in the design, manufacture, promotion directly or through agents of wholesale and retail jewellery (the “Products’’).
These Terms set out the terms and conditions that apply when you, as a customer, is interested in /and or purchase Products from the Company.
By browsing, entering and/or using the Website and the services provided therein, you fully and unconditionally accept the present terms (hereinafter the “Terms”). We reserve the right to modify and update the Terms any time this is deemed necessary or required by law. Any changes in the Terms, will be uploaded on the Website for your information. We therefore advise you to read the Terms carefully and to check our Website regularly for possible changes and if you do not agree with such changes, you are advised not to use the services therein provided. Following the changes aforementioned, any use of the Website shall be deemed as acceptance of the Terms, as these will have been modified.

1. General Terms

UPON ACCEPTANCE OF THE PRESENT TERMS, AS DESCRIBED ABOVE, YOU EXPLICITLY AND UNCONDITIONALLY STATE THAT YOU HAVE THE LEGAL AGE WHICH ALLOWS YOU TO BE BOUND BY THE PRESENT TERMS CONCERNING PURCHASE OF A PRODUCT THROUGH THE WEBSITE.

The present Terms constitute terms and conditions under which the Company provides the users or the visitors with its products and services through the “ARATRA” e-shop. Τhe Website contains all necessary information regarding the main characteristics of the Products, to the necessary extent, the total price of the Products, as well as the payment and delivery of them.

We make every reasonable effort so that to the extent possible, the content and the information appearing each time on the Website are, accurate and true. However, we do not provide any representation, approval or guarantee, explicit or implied, on the accuracy, completeness, correctness, update or no breach of the content of the Website, for any use, application or purpose, and specifically with regards to the information transmitted through intermediary servers, as well as, to those that either commence from the service provider, or have been chosen or modified by it, or have as a recipient a person chosen by the provider. In all such cases the Company reserves the right to correct any mistakes or modify or update the Website at any time.

We have tried to depict, to the best possible extent, the shapes, and colors of the Products. However, we cannot guarantee how these depictions will appear on your computer screen. In particular, since our Products are handmade, their photographic depiction of their special characteristics (such as indicatively the colors, the shape and/or the material from which they are made), may slightly vary from reality. Therefore, by placing an order you explicitly and unconditionally accept that after the creation of any Product, ordered by you, any characteristic of it, may slightly vary, from the final product delivered to you.

Any Product offers are valid until our stock runs out.

2. Registration

As long as you wish to, you can register and create an “account” on the Website, by filling out the relevant electronic registration form therein stated. Upon completion and submission of this form you explicitly and unconditionally accept the present Terms in their entirety, as well as the fact that all the transactions carried out with the Company will be subject to these Terms.

We reserve the right to dismiss any registration or/and to deactivate at the account of a registered user, at any time in case we consider this necessary for any reason.

The registration is strictly forbidden to users under 18 years old without prior consent of their custodians or to any user whose right has been suspended or deprived by the system of the Company for any reason.

Every registered user cannot have more than one active accounts on the Website. Additionally, it is forbidden for registered users to sell, exchange, or in any other way transfer their account to third persons.

3. Order-Sale

Once you complete and send the relevant order form stated on our Website, according to the present Terms, we will send you a message to the e-mail address you will have registered, where we will confirm that we have received the particular order and we will send you the order number mentioning the order date, that message serving as proof of the order. The sale contract between us will be deemed as concluded once you receive our confirmation e-mail. The order is binding only if it has been accepted by the Company and the relevant confirmation e-mail has been sent to you.
In case the product is out of stock, the Company will contact you and will either offer another similar product or cancel the order by returning you the entire sum of money you paid for the purchase of the Product and the delivery expenses, in case your order had been paid via a debit or credit card.

In case you place an order that includes more than one Products, we will process the order according to your instructions, namely either all in one or by several deliveries.

While your order is still pending and you processing it, you will be able to cancel your order or to change the information you submitted electronically. Once you finally submit your order, you will not be able to modify it. Change or cancellation of any order is accepted only as long as the order email confirmation has not been sent yet by the Company.

You will have access to your order information after its completion by going to the section “My Account”.

When submitting the order form in case it is explicitly stated that the completion of your order requires that the payment of the total price of the chosen Products first, then you explicitly and unconditionally acknowledge and accept that by completing your order you are obliged to pay for the selected Products.

4.Billing

Upon the final submission of your order, you explicitly and unconditionally state and accept that you have been informed of the total price of the Products chosen by you, as such price appears to the Website, and of any other kind of tax or added costs for sending, delivering or mailing and of any other expenditure as well as of the fact that when such added costs reasonably cannot be calculated beforehand, it is possible nonetheless that such added costs may be requested. The latter case mainly concerns orders with delivery address outside the European Union, where upon the final submission of your order, in advance you accept that import customs and taxes from the local customs authorities may be imposed, the amount of which cannot be calculated beforehand, and you will bear such cost. For more information you may contact the respective competent local tax authority.

The prices of the Products are displayed on the Website and are valid until the Company changes them. The Company has the right to change and correct at any time any information regarding the Products, the prices and other information published on the Website. Any change in the Terms and prices will not apply to orders already paid by you and accepted by the Company.

The sale prices are set at Euro and include the applicable VAT.

The delivery charges may change at any time.

5. Payment

For the purchase of Products through the Website, the Company accepts the following payment methods:

1. payment by credit/debit card. Accepted cards are Visa, MasterCard, Maestro.

For every delivery with a request for cash payment upon delivery, there is extra charge.

Your credit/debit card will be debited following a check and verification on the details and the validity of the card. The amount to be debited shall be available and will be withheld upon confirmation of your order by the Company.

Apart from the price of the Product ordered, you will be charged with the respective expenses of the delivery of the Product through a courier company, as described in term 7 hereinafter, as well as any additional charge as for example when the user/visitor chooses the delivery of the Product ordered, in a gift package. You will be asked to grant your previous consent for any such added charge every time you submit your order. For completing your purchase through the Website, you must follow the instructions you will find therein. On the order form you will be asked to fill out the number and the expiration date of your debit/credit card. As beneficiary of your debit/credit card, you are solely responsible for the accuracy and for the proper filling in of this information.

The receipt for retail sale will be sent to you along with the Product ordered and in case that upon the submission of your order, you have chosen the sending of the Product ordered in a gift package, the receipt will be sent to you via email before the delivery of the Product. In the meantime, should you wish to check your account, we kindly ask you to visit the Website and check the sections “My Account” and “My Orders”.

6. Security of Payments/Transactions

For safety reasons, our Company does not save the details of any debit/credit card for future use and therefore you will have to re-enter the card details every time you make a new purchase. Upon filling in the details of your debit/credit card as requested by the Terms of the Website, you explicitly and unconditionally state that you have the legal right to use this debit/credit card.

The Company bears no liability in case of unlawful use of debit/credit cards.

Upon providing the details of your debit/credit card, you explicitly and unconditionally state that you agree with charging your card with the total amount of the purchase you make on the Website, including every possible added cost. In case the transaction with your debit/credit card is rejected by the issuing bank or the network of the debit/credit card for any reason (indicatively for exceeding the credit limit or suspicion of fraud), then the purchase will not be completed. In such case, instead of the usual email for confirming your order, you will receive an email from the Company stating that the transaction was not completed successfully due to reasons relevant to the methods of payment.

7. Products Delivery

The company ships products anywhere within Greece and worldwide. When submitting your order, please make sure that, the shipping address you enter is correct. The estimated delivery date of the product ordered, as well as the relevant tracking number of the order will appear in the email confirming your order. It is clarified that the estimated delivery date shall be used only as a guide and under no circumstances shall be considered as a guarantee for the delivery date of the order.
We aim at sending for delivery all orders we receive within the working day following their final submission, provided that the latter is completed until 12 pm. In case an order is submitted after 12 pm, on the weekend or on a national holiday, it will be processed by our company the very next working day. Working days do not include Saturdays, Sundays or national holidays.
The delivery of the products ordered to an EU country will take place no later than 30 calendar days from the conclusion of the sale agreement.
Orders are delivered to the shipping address declared and you will be informed about the progress and delivery of your order with a new message from the courier company.
The delivery of the Products ordered is carried out by cooperating courier companies to which the Company forwards your information that is required for the delivery and the execution of the order, such as your first and last name, shipping address and contact phone number.
As long as the Company undertakes the shipment of the products ordered, you explicitly and unconditionally acknowledge and accept that, you bear the risk of their loss or damage when you or a third party, other than the courier, obtain physical possession of the Products. However, without prejudice to any rights you may have against the courier, you bear the risk upon delivery to the courier, if the latter has been mandated by you to transport the products and this option was not offered by the Company.
The delivery of your purchase may be delayed, without any responsibility of the Company, indicatively for following the reasons:
i. Due to extreme weather conditions or strikes or international customs issues or other incidents of force majeure. In such case, the Company will contact you by phone or e-mail in order to confirm if you still wish to have your order delivered after the termination of such circumstances or you wish to cancel your order where, in such a case, the Company will refund the amount you paid for the purchase of the Product as well as any shipping costs.
ii. In case it is impossible to contact you by phone or via e-mail (if, for example, there is a problem with the order, either regarding the Product or its payment), because e.g. the information you entered in the order form is not correct.
Delivery of the products will take place once the person found at the address declared by you signs the receipt of your order. For this reason, please make sure that someone is available to pick up your order and sign it.
If there is no one available to pick up and sign the receipt of the order at the shipping address provided by you, the cooperating courier company with a relevant message in your mobile phone or landline, will inform you that it was not possible to deliver your order due to your absence as well as where and how you will be able to receive your order. In case it is not possible to contact you regarding the place and time of delivery of the product ordered, the latter will remain at the store of the cooperating courier company for ten (10) days, while at the same time a relevant informative message will be sent to you by mobile phone. In such case, you bear the risk of damage or loss of the products.
In case you do not receive your order within ten (10) days from the store of the cooperating courier company, the ordered Product will be sent back to the Company and will no longer be available for delivery.

8. Returns

8.1. Right of unjustified withdrawal

Pursuant to Law 2551/1994 (as amended by the Ministerial Decision no Z1-891/2013) within fourteen (14) days from the day the Product was received by you or by a third person indicated and authorized by you, you have the right to withdraw from the sale contract, for any reason (“unjustified withdrawal”). In case an order consists of several pieces delivered to you in parts according to your choice, the above period of unjustified withdrawal begins from the day you received the last piece of the above order.

In case of withdrawal, you must inform the Company regarding the withdrawal decision with a relevant explicit statement, stating the details of the order or invoice (Number, date, name) description of the Product and your contact details. Unjustified withdrawal from orders made from the website of the Company can take place :

a. Via email to the email address of the Company mentioned at the beginning of these Terms, where the “Withdrawal Form” [here] shall be sent duly completed. The requests regarding order annulment will be processed by the Company within 24 hours from their receipt and you will be informed of their progress of their progress via email.
b. Via email to the email address of the Company mentioned at the beginning of these Terms, in which a clear statement indicating your decision to withdraw from the sale contract will be included.

In any case, the Company must be informed of your intention to annul your order without justification within the deadline, of fourteen (14) calendar days. In case of out of withdrawal after such period, i.e.,
annulment which is notified to the Company after the 14th calendar day from the receipt of the product (or the last piece of an order consisting of several products), you will be deprived from this right and the Company will be entitled to refuse the refund according to the provisions of the legislation.

In case of legal and timely withdrawal according to the above: a) the Company will refund the amount of the price you paid for the purchase, including shipping costs (if they were charged at the time of ordering), without unjustified delay, within fourteen (14) calendar days from the date of your request according to the abovementioned. If the purchase was made using a debit/credit card, the refund will be made by bank transfer to your debit / credit card used for your purchase. b) you will return the product to the Company (at the address mentioned at the beginning of these terms) in its initial and excellent condition, repackaged in the special package in which you received it, with all the labels and the relevant accompanying documents. The return of the product must be done without unjustified delay and in any case within fourteen (14) calendar days from the day of sending the withdrawal request to the Company In case of the return of a product you will be charged with the return costs. It should be noted that the Company, at its discretion, may withhold the refund of the price until it receives the product returned or until you provide proof that you sent the product for return, whichever happens first.

You explicitly and unconditionally agree that you will be liable for any reduction of the value of the product in the event of this is used differently than its nature, characteristics, and function when testing it, as provided by law.

In case the Products are returned destroyed or incomplete, the Company is entitled to request compensation from you, the amount of which will be determined with regards to the condition of the products, and to proceed unilaterally and without notice to total or partial offset of its claim.

The above right of withdrawal does not apply to cases where the products were made according to your special order and according to the specifications of the user/ member or are clearly personalized and to products sealed which are not suitable for return, for reasons of health protection or for hygiene reasons and to products unsealed after the delivery. In any case, each such non-returned product will have a relevant indication when uploaded on the Website, through which the user/ Member will be in advance informed that these products cannot be returned.

8.2 Product returns due to delivery error

In all cases where the products delivered, are different from those ordered, by type or quantity, you will be able to return the products to the Company in order to check and find the error. In such case, the company bears the costs of returning the products to it, as well as the costs of returning back to you such, provided that the method of return proposed by the Company is chosen. The Company will return the product to you within the time limit specified in term 7 abovementioned, which will begin as soon as the Company sends you an email confirming the error.

8.3 Returns of defective Products

In case of a substantially defective product or a product whose characteristics differ substantially from those of the one ordered, you shall immediately inform the Company via email providing an accurate description of the situation. At the same time, the product shall not be damaged or destroyed and shall have all original documents that accompanied the product, e.g. retail receipt and its full package.
Then, following a communication with the Company and upon receipt by the latter of the defective product and finding of the reported defect, you are entitled to, alternatively:
a. Request correction or replacement of the product, without any charge for you, with the exception of exceptional cases in which the correction or replacement are impossible or require disproportionate costs from the Company.
b. Either receive another product similar to the one returned or to withdraw from the contract as described in c) mentioned hereinafter, in case the replacement of the defective product with another same product is not possible for the Company due to lack of availability (out of stock).
c. To withdraw from the contract. In such case, you shall inform the Company via email and then, following the communication with the Company, send the product to it through the cooperating courier company. Upon receipt of the defective product, the Company will immediately return the total amount you paid for the purchase of the defective product, as well as the initial shipping costs of the product, if these were charged at the stage of your order, as specifically described in term 7 hereof.

In case the products are returned destroyed or incomplete, the Company is entitled to request compensation from you, the amount of which will be determined by the situation of the products and to proceed unilaterally and without notice in full or partial offset of its claim.

9. Product Repair

The Company within one year from the purchase undertakes the repair of the Products when and if possible, based on the availability of the manufacturing materials of the Products. The Company has every legal right to refuse to accept a Product for examination and repair if the above is not met or if our Company’s terms and conditions are not met. The cost of repairing the Product shall be borne by the Company and the cost of shipping the Product shall be borne by you. If the period from the purchase of the Product to be repaired exceeds one year, the repair will be at the expense of the consumer. The repair period is up to 7 working days from the time the Product is received by the Company following proof of the retail sales receipt or invoice. In the event of a Product needing repair, you may contact us by telephone or at the email address listed at the beginning of these terms and conditions.

10. Change of Products

It is not possible to change Products, except in the cases specifically mentioned in clause 8.2. and 8.3. above.

11. Intellectual Property Rights

The content of the Website, including trademarks, logos, texts, graphics, images, photos and software, constitute copyright of the Company and is protected by the relevant applicable Greek and International legal provisions. Furthermore, the design and presentation of the Website, and its options also constitute creative work belonging to the copyright of the Company.
Any copying, analog/digital recording and/or mechanical reproduction, distribution, transfer, downloading, manufacturing, sale, derived work creation or misleading of the public regarding the original provider of the content of the Website is prohibited.
Any reproduction, republication, upload, announcement, dissemination or transmission or any other use of content by any ways or means for commercial or other purposes are allowed only after prior written authorization of the Company or any other lawful proprietor of the aforementioned intellectual property rights. The appearance of the content on the Website shall not be considered as license transfer or assignment or right of use by any means of any of the data aforementioned.
The corporate name or/and the Website title or/and any of its logos are not allowed to be used by any third party and for any reason without precise, prior written authorization by the Company.

12. Limitation of Liability

The Company is not liable and is not subject to any liability for indemnification for any defect or damage arising from cancellation of orders.
We do not guarantee availability of products displayed on the Website but we inform the user, according to our records, if it is available or not and, if there is a change in such records, we undertake to inform you promptly regarding the availability, in such case also we are not subject to any further liability.
Under no circumstances is the Company liable under civil or criminal law for any damage (positive, special or consequential, which indicatively and not exclusively, alternatively or/and cumulatively constitutes a loss of profits, data, compensation etc.) that a user or third party may experience for a reason arising from the operation or not and/or the use of the Website and/or the inability to supply Products and/or the information that is available by such user/third party and/or from any non-permitted interferences of third persons to products and/or information provided by such third party.
The Company is not liable for negligence, but only for its willful conduct or gross negligence.
The Company is not liable for any direct or indirect, positive or consequential damage of the users-visitor of its Website due to illegitimate actions of third persons (e.g. interception or decoding of passwords and data), transmission of viruses at the time of using the Website or reproduction (downloading) of items of its content or problems, that possibly arise when using computers (e.g. loss of data etc.).
The Company is not liable if, in case of and for any reason, including the case of negligence, the operation of the Website is suspended or access is difficult or/and impossible or/and, despite the compliance with security measures, “viruses” or other harmful software are detected and transmitted to the terminals of the users/visitors, or if third non-authorized persons intervene by any means to the content and to the operation of the Website by disabling the use of the Website or cause problems in its operation or by intercepting information that may relate to the personal data of the user.
Furthermore, the Company is not liable for any access downtime to the Website for reasons that do not come from its sphere of influence, and also for reasons concerning technical or other kind of defect of the network or for reasons of force majeure or accidental events.

13. Liability of the Website User

You explicitly agree and undertake to use the services, information and data of the Website according to law and rules of good faith and commercial practices.
You are obliged to not use the Website or the Facebook/Instagram accounts of the Company for sending, posting, sending via e mail or transmitting by other means:
1. Of any illegitimate for any reason content, that causes illegitimate offence and damage to the Company or to any other third person or violates the confidentiality or the restricted information of any person
2. Of any content, that causes violation of public morality, social values, underage status etc.
3. Of any content, for which users have no right of transmitting according to law or valid contracts,
4. Of any content, that violates any patent, trademark, trade secret, copyrights or other rights of property of third persons by any means,
5. Of any material containing software viruses or any other codes, files or programs that have been designed for the purpose of downtime, cause of damage, destruction of the operation of any software or computer material, or for: willful or unwilful violation of the applicable law or provisions, harassment of third persons by any means, and also the collection or storage of personal data regarding other users.

Moreover, you are obliged not to use the Website of the Company or its Facebook/Instagram accounts in order to post content or other means of communication that contains (a) political or other illicit, abusive, illegitimate, inappropriate, untrue, inaccurate, menacing, insulting, vulgar, aggressive, defamatory material or content that urge on actions punishable under criminal law, (b) any type of advertisements, (c) personal data (as Tax Identification Numbers, addresses, dates of birth, telephone numbers etc.), (d) classified information regarding the Company or its associates, spam, chain letters, fake emails, contests and promotional material, (f) messages that provide unauthorized use of content that is subject to copyright or personal information and (g) information similar or related to the aforementioned.
Furthermore, you explicitly and implicitly agree and accept that all parties, associates, employees, administration, shareholders and other associates of the Company are not liable by any means for any action of those aforementioned which any registered user may performed.
The Company is not liable for material with features as those aforementioned, which comes from third parties and is displayed on the Website.
Furthermore, you explicitly and implicitly accept and promise that you shall reimburse the Company and its associates and intervene in favor of them for any litigation between it and third parties arising because of the content you might have uploaded, posted or by other means transferred via the services of the Company and also in case of inaccurate entry of data during your registration or update of your personal data and generally in case of any violation of the aforementioned terms of use.
Any contrary use shall also result, apart from any applicable civil and criminal sanctions to deletion without any notice of this content and at the same time to deletion of the account that violates the present Terms.

14. Third party links on the Website

The Website may interact with other websites via links only for convenience of the users-visitors/registered users. The Company is not liable for any direct or indirect damage of the users/visitors, that may arise from the option connect with other website via links or from the use of data and information, that are included in any similar website.

15. Protection of Personal Data

For details on the personal data processing that we perform through the Website please read our Privacy Notice [here] .

16. Applicable Law/Jurisdiction

The present Terms are governed by Greek law. In case any of the Terms is deemed as void and/or non-enforceable, even partially for any reason, the remaining terms that are not affected shall continue to apply and shall remain in full force. The Courts of Athens shall be competent to rule on any dispute that may arise in relation to these Terms.

17. Conflict Resolution/ Agreement on Jurisdiction

In case any conflict arises from the transaction of the user/visitor with the Company and, after the user/visitor has submitted a relevant written request but a settlement between the parties has not taken place, there is a possibility to submit a relevant application to the platform of Online Dispute Resolution (hereafter “ODR”) via internet, on the website https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show, which is directly connected to the competent independent authority “Consumer’s Ombudsman” (http://www.synigoroskatanaloti.gr/). Afterwards the Company receives a summon from the competent authority on the email address mentioned in the beginning of the present terms of use.
It is noted that the aforementioned procedure operates as an extrajudicial settlement process providing the Company or he user with the ability to withdraw from the process at any stage, but before the issuance of decision, where the Alternative Dispute Resolution body (hereafter “ADR”) drafts a minute of failure and afterwards, in case one or both parties wish, a process of dispute resolution before the competent courts follows according to the art. 15 above.
In good faith, the Company recognizes the consulting character of the decisions of the Authority that may review the issue but is not bound to enforce those decisions.

18. Miscellaneous

The Company is not liable for any breach of the present Terms arising from an event of force majeure, as well as, for any delays caused by events that fall out of its control, such as indicatively extreme weather conditions, earthquakes, floods, fires, emergency situations, disasters, strikes within the Greek Territory or abroad, wars, terrorist actions and in general, any event that does not allow the proper execution of the orders. The Company shall proceed to all necessary actions in order to comply with its obligations within a reasonable period of time.
The Company may enter into agreements for the assignment of its obligations to any appropriate third person.
The non-exercise of the rights of the Company arising from the present Terms shall not be considered as a waiver from those rights.
Browsing, access and use of the Website and of the relevant services take place exclusively at each visitor’s/user’s own risk. The content of the Website does not constitute and shall not be interpreted in any case as offer of any advice or incision, direct or indirect, towards the users to perform any action.
Should you wish any clarification regarding the Company and the Terms of use of the Company, you may contact us either by phone or via e-mail by using our contact details mentioned at the beginning of the present Terms.